VäxjöVäxjö

Nyheter från Växjö

Annonser
Senaste Nytt
Tisdagen den 17 augusti 2010
Smålandsposten
[Liknande]

Nio spelare från länet i Smålands TV-pucklag

Nio spelare från länet finns med i den småländska truppen till TV-pucken. Tingsryd har flest, fem stycken: Kevin Ekman-Larsson (b), Lawrence Pilut (b), Fabian Ilestedt (fw), Victor Crus Rydberg (fw) och Erik Persson (fw). Crus-Rydberg var med redan i fjolårets turnering och vann då poängligan. Växjö Lakers har två spelare med: Daniel Norbe (b) och Mikael Johansson (fw). Troja/Ljungby och Åseda har varsin: Simon Nilsson (fw) och Emil Johansson (b). Dessutom finns Joel Mogensen, Troja, och två från Alvesta, Oscar Martinsson och William Holmgren, som reserver på hemmaplan. TV-pucken, som är för spelare födda 1995 eller senare, spelas i Värmland den 8-12 september. <
2010-08-17 23:04

Smålandsposten
[Liknande]

Ovanligt många viltolyckor i Växjö

Det finns goda skäl att ta det lugnt bakom ratten och räkna med risk för viltolyckor även på stadsnära vägar. Bara på Österleden i Växjö har det hittills i år inträffat 19 olyckor med rådjur. – Det är rekord. Tidigare år har antalet viltolyckor på sträckan mellan Fagrabäcksrondellen och avfarten till Norremark legat på omkring 10. Trots att det är mycket kvar av det här året är olycksiffran nu redan uppe i 19, säger Lennart Nilsson. Tillsammans med tre andra arrenderar han jaktmark i området av Växjö kommun och stiftet och har fått ta hand om de flesta påkörda djuren. Den senaste utryckningen fick Lennart Nilsson göra när ett rådjur körts på vid midnatt för en månad sedan. – Bilisterna borde ta det lugnare här. Jag är rädd för den dag när någon väjer för ett rådjur och frontalkrockar med mötande bil, det har vi sluppit hittills. I vintras fick han Vägverket att reagera snabbt sedan flera olyckor inträffat på kort tid. Viltvarningsskyltar kom upp och fanns kvar till fram på vårkanten. Nu finns en begäran hos Vägverket om viltstängsel längs Österleden. Lennart Nilsson konstaterar att olyckor skett på flera ställen på sträckan även om risken tycks ha varit lite större där mitträcket börjar på vägen mot Norremark. Under årets första tre månader när viltet, pressat av vintern, ofta tog sig över Österleden för att söka mat i villaträdgårdar på stadsdelen Norr var olycksrisken extra stor. – Vid sex- och sjutiden på morgonen då det började röra sig i husen valde rådjuren att dra sig tillbaka till skogen och korsade Österleden vid en tidpunkt när biltrafiken också kommit i gång. Då hände en hel del, säger Lennart Nilsson. – Nu är det dessutom bara en tidsfråga innan det smäller med vildsvin. De finns i närheten och i fjol blev ett vildsvin påkört på väg 25 vid utfarten från Högstorp. Risk att krocka med älg finns också, säger han. Skogsförvaltare Kurt Jakobsson på Växjö kommun menar att risken för viltolyckor snarare är större nära tätorter än på landsbygden. – Djuren blir lättare skrämda och kan då rusa rakt upp på en väg. – Att många olyckor sker på Österleden kan bero på att viltstängslet på 25:an leder djuren däråt, säger han och förklarar att andra vägar i Växjö där vilt ofta blir påkört är i båda ändarna av Norrleden; vid Sandsbro och Helgevärma. – Den senaste tiden när råbockarna hävdat revir har fem rådjur blivit påkörda längs Norrleden, säger han. <
2010-08-17 20:04

Smålandsposten
[Liknande]

Nio spelare från länet finns med i den småländska truppen till TV-pucken.Tingsryd har flest, fem stycken: Kevin Ekman-Larsson (b), Lawrence Pilut (b), Fabian Ilestedt (fw), Victor Crus Rydberg (fw) och Erik Persson (fw).Crus-Rydberg var med redan i fjolårets turnering och vann då poängligan.Växjö Lakers har två spelare med: Daniel Norbe (b) och Mikael Johansson (fw).Troja/Ljungby och Åseda har varsin: Simon Nilsson (fw) och Emil Johansson (b).Dessutom finns Joel Mogensen, Troja, och två från Alvesta, Oscar Martinsson och William Holmgren, som reserver på hemmaplan.TV-pucken, som är för spelare födda 1995 eller senare, spelas i Värmland den 8-12 september. <
2010-08-17 17:54

Smålandsposten
[Liknande]

Kandidater frågas ut

Den 30 augusti är det biskopsval i Växjö. På lördag hålls därför en offentlig utfrågning av de fem kandidaterna. Utfrågningen äger rum i Katedralskolans aula och leds av frilansjournalisterna Erik Lindfeldt och Helena Strömblad. Den börjar klockan tio på förmiddagen, och går ut på att kandidaterna ska få presentera sig själva och sina tankar kring Växjö stifts framtid. Allmänheten är välkommen till utfrågningen, och valda delar kommer dessutom att sändas i webb-tv på Växjö stifts hemsida. Rösträtt i valet har cirka 700 personer. Hälften av dem är präster och diakoner från stiftet, de resterande 350 personerna är utvalda av församlingarnas kyrkofullmäktige eller kyrkoråd. De fem biskopskandidaterna är Per Eckerdal, Jan-Olof Johansson, Kjell O Lejon, Dag Sandahl och Lisa Tegby. Kandidaterna har fått minst 5 % av rösterna i nomineringsvalet, och måste också vara godkända i Svenska kyrkans ansvarsnämnds behörighetsprövning. Biskopsvigningen är preliminärbokad till den 21 november och kommer att hållas i Uppsala domkyrka. <
2010-08-17 17:22

SR.se - Kronoberg
[Liknande]

Ett lopp för Sigge

På söndag går loppet Run For Life av stapeln i Tävelsås utanför Växjö. Tävlingen arrangeras av Therese och Martin Stengård från Stenslanda och intäkterna går till forskning kring den obotliga muskelsjukdom som deras treårige son Sigge har drabbats av.
2010-08-17 13:54

Barometern
[Liknande]

Kalmar i elitserien

Linnéuniversitetet har en viktig roll framför allt i den regionala utvecklingen. Att stärka de akademiska förutsättningarna i Småland är av stor betydelse också för företagandet i länet. Något som i sin tur är positivt såväl för regionens ekonomiska utveckling som dess attraktionskraft. Smålands roll som svensk kulturregion är urgammal. Det vittnar inte minst världsberömda företeelser som glasbruken och Astrid Lindgrens sagor om. För att inte tala om botanikens fader den småländske vetenskapsmannen Carl von Linné, efter vilken universitetet är uppkallat. Genom sammanslagningen med Växjö universitet kan man säga att den tidigare Högskolan i Kalmar nu tagit klivet upp i elitserien. Ett universitet är inte bara lite finare i kanten. Den konkreta skillnaden består i att bara ett universitet får lov att examinera nya doktorer. Man har alltså blivit en kunskapsfabrik mer än en utbildningsförmedlare – och det är vad som verkligen räknas inom det akademiska livet. Det nya Linnéuniversitetet har tolv institutioner fördelade på fem fakulteter. Det finns över 60 utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar, och cirka 1200 kurser i ett 50-tal ämnen. Totalt studerar cirka 17 000 studenter här, varav cirka 300 doktorander. Räknat i antal studenter läser 49 procent på distans, vilket är dubbelt så högt som riksgenomsnittet. Är man som Linnéuniversitetet utspritt över flera orter, inbjuder det naturligtvis till en hög grad av distansstudier. Distansundervisning är bra för ekonomin, och det är idag det främsta sättet som Linnéuniversitetet lockar nya studenter. Nackdelarna är att avhoppen är många i denna studieform, och varken alltför stor andel brevlådekurser eller avhopp är bra för profilen. Hur bra är då Linnéuniversitetet, jämfört med andra universitet och högskolor? Enligt Uranks lista över Sveriges bästa universitet och högskolor 2009 (innan Linnéuniversitetet bildades) låg Växjö universitet på 17:e plats och Högskolan i Kalmar på 25:e plats av sammanlagt 30. Rankingen baseras på officiell statistik om lärarnas kompetens, lärartäthet, studenternas prestationer och forskningsanslag. Listan toppades av Karolinska Institutet, och de äldsta universiteten i Uppsala och Lund ligger här på 4:e respektive 5:e plats. Det har med andra ord funnits en klar förbättringspotential, och det ska bli spännande att se hur Linnéuniversitetet hävdar sig i ligan nu efter sammanslagningen. Förutom den nationella jämförelsen är också den internationella av betydelse. Linnéuniversitetet talar på sin hemsida en hel del om hur man verkar i den internationella miljön. För att anknyta till jämförelsen med elitserien så har Kalmar FF länge levt gott på att laget numera hör till de bästa i Sverige. Men ute i Europa har de svårt att hävda sig. Det räcker inte att enbart försöka lyckas på riksnivå, eftersom vi hela tiden mer och mer också verkar i det globala sammanhanget. Internationellt är konkurrensen stenhård. Sedan en tid tillbaka har klassiska elituniversitet som Oxford och Cambridge börjat närma sig den globala B-ligan efter amerikanska universitet med sina mängder av nobelpristagare. Än så länge är det bara Karolinska Institutet och Handelshögskolan i Stockholm som kan mäta sig med världens bästa. Man kan aldrig få för mycket kunskap, och vi ska vara stolta över att vi har så många högutbildade i Sverige som vi har. Bland OECD-länderna intar Sverige härvidlag 12:e plats. Men kvaliteten måste också kämpas för. Det är en grundläggande utmaning för Linnéuniversitetet lika mycket som det är att locka studenter. Och det är lika mycket en fråga om att hitta lämpliga organisatoriska lösningar som att utmejsla en tydlig egen profil. Jakob E:son Söderbaum <
2010-08-17 11:20

SR.se - Jönköping
[Liknande]

Efterlyst greps efter skottlossning

En 26-årig man, från Jönköpings län, har anhållits och kommer att begäras häktad sedan han avlossat ett skjutvapen och hamnat i bråk med folk i centrala Växjö i helgen.
2010-08-17 10:52

Smålandsposten
[Liknande]

Alliansen i Växjö är redo

Växjö kommun har haft fyra framgångsrika år. Det har aldrig i modern tid startats så många nya byggen. Kommunens verksamhet har utökats, det finns inga köer inom särskilda boenden och förskolor. Nyföretagandet är högt och företagen anställer. Växjö ligger i topp när det gäller olika former av jämförelser mellan kommuner – allt ifrån miljö, äldreomsorg och bästa kommun att bo i. Vi ser framåt. Den som vilar på lagrarna blir omsprungen. Vi lovar fortsatt hårt engagemang för att utveckla Växjö, för nya företag och nya jobb. Vi är heller inte rädda för att låta företag konkurrera med kommunal verksamhet! Konkurrens stärker både kommunen och företagen. Våra skolor ska vara trygga arbetsplatser för lärande, med ordning och reda. Otillåten frånvaro ska skrivas in i terminsbetyget och föräldrar ska underrättas omgående. Kommunens egna gymnasieskolor ska ge eleverna garanterad undervisningsvolym och vi välkomnar granskning/jämförelser med friskolorna. Kommunens omsorg ska präglas av djupaste respekt för den enskilde. Vi lovar att öka antalet trygghetsboenden på olika ställen i Växjö. Vi vill öka valfriheten inom mathållningen så att det blir mer att välja på! Vi arbetar hårt med stadsutveckling för att stärka attraktiviteten i staden och det finns rejält med pengar i budget 2011 för detta. Fler p-platser ska byggas i anslutning till stadskärnan. Stråken runt Trummen och Växjösjön ska utvecklas ytterligare och planering ska börja för ett stråk runt Södra Bergundasjön. Växjö stadskärna ska konkurrera med charm, upplevelser och mötesplaster. Inte vara en kopia av Samarkand! Vi lovar möjlighet till minst 800 nya bostäder varje år. Det ska finnas byggbar mark för alla typer av boenden i staden, på landet och i de mindre tätorterna. Vi lovar ökat samarbete med Linnéuniversitetet och vi kommer att göra allt för att utveckla Campus. Vi stärker möjligheterna att ta sig till och från Växjö. Vi lovar tätare tågförbindelser till våra storstadsområden och vi arbetar för att utveckla Småland Airport med fler flygdestinationer. Idrotts- och kulturlivet utvecklas väl under alliansens styre. Nya anläggningar för idrott och kultur har byggts, byggs och planeras! Vi lovar fortsatta satsningar på kultur och idrott. Europas grönaste stad kommer att innebära att vi vill gå före för att skapa en bra livsmiljö för alla medborgare i vår kommun. Satsningen på grön, förnyelsebar energi fortsätter! Detta är en utmaning där vi tacksamt tar emot kreativa idéer från dig som är medborgare! Vi lovar dig en effektiv kommunledning, utveckling av servicekulturen och fortsatt välskött ekonomi. Alliansen i Växjö ber om förnyat förtroende att leda Växjö kommun! Nu är alliansen beredd, Gunnar Elm (c ), Bo Frank (m), Rene Jaramillo (kd), Malin Kind (c), Elisabeth Sigfridsson (kd), Annika Stacke (fp), Patric Svensson (fp) och Anna Tenje (m), skriver om sina fyra år vid makten och ber om förnyat förtroende att leda Växjö nästa mandatperiod. <
2010-08-17 10:43

Barometern
[Liknande]

IKO-löfte till Tv-pucken

Om en knapp månad spelar Emil Larsson från Oskarshamn Tv-pucken. – Händer inget oförutsett så är Emil med, bekräftar Smålands headcoach Bengt Gustafsson. Förra veckan var Smålands 25 bästa utespelare och fyra bästa målvakter på slutgallring i Jönköping. Ett läger som bland annat innehöll matcher mot Östergötland (seger 5–1) och Blekinge (14–0). På lägrets sista dag presenterade coacherna Bengt Gustafsson och Thomas Jonasson vilka 20 utespelare och tre målvakter som kommit med till förturneringen Kinnarp Cup, som spelas i Jönköping nästnästa helg. – Vi har bantat från fem femmor till fyra. Det är 20+3 spelare som ska vara med i Tv-pucken, så vi har rätt antal nu. Vi har rätt att byta ut någon spelare, mot någon av reserverna om vi vill ända fram till Tv-pucken börjar. Men det ska mycket till. Det är de här 20 utespelarna vi tror mest på och tycker är bäst. Ska man plockas bort nu beror det på att man inte sköter sig eller visar dålig attityd, säger Bengt Gustafsson. IK Oskarshamns Emil Larsson, som är son till förre IKO-spelaren/-tränaren Michael Larsson, är ett år yngre än de flesta av sina lagkamrater. – Emil är en oslipad diamant. Han tog för sig rejält under lägret i Jönköping och spelade helt ordinarie på tre femmor i matcherna. Han är en riktig sniper som gör mycket poäng, har bra blick och fint spelsinne, säger Gustafsson, som dock har en del invändningar också. – Han har en del att jobba med, så klart. Han måste lära sig att jobba hela vägen även i backcheckingen och kan bli lite lat i bland. Ytterligare en Oskarshamnsson, Herman Roth, fanns med i Jönköping, men var en av de fem som gallrades bort och blev reserv på hemmaplan. – Herman gör mycket bra grejer, men är lite för ojämn, säger Gustafsson, som är oerhört nöjd med sitt lag. Mest hyllar han förstafemman med superlöftet Viktor Crus Rydberg (Tingsryd), Mikael Johansson (Växjö Lakers) och Victor Lindell (Västervik). – Jag och Thomas hade 92-orna när de vann Tv-pucken, men det här är snäppet vassare med fler individuella toppar. Viktor Crus Rydberg är en gudabenådad spelare. Tv-pucken avgörs i Värmland mellan den 8–12 september. Småland spelar sitt gruppspel i Kristinehamn, medan finalspelet avgörs i Löfbergs Lila Arena. <
2010-08-17 08:22

Smålandsposten
[Liknande]

Omorganisation kan ge fler jobb

Det anrika företaget Hall Miba byter transportör till logistikjätten DSV Road AB. Samtidigt sker en omorganisation och företaget får en samarbetspartner som kan bidra till fler arbetstillfällen i Alvesta. Den nya samarbetspartnern DSV Road AB kommer att överta Hall Mibas lagerpersonal, 15 anställda. Förändringen gäller från förste september.–?DSV tar över hela lagerbyggnaden och hyr den. Vi fyller inte lagerlokalerna själva, men DSV har andra uppdrag som de kan lägga i våra lokaler i Forsdala och de kommer att flytta hit personal från Växjö, säger Hall Mibas vd Anders Åman.– De är experter på detta. Vi är experter på specialprodukter. Det här är väldigt bra för oss, det finns bara vinnare i detta. Två parter som satsar fullt, det blir bara bättre.Anders Åman säger att personalens sysselsättning blir tryggare, de får mer att göra. Även facket ser positivt på omorganisationen.–?Det är stora förändringar men ingen får gå. På sikt kan det skapa nya jobb i Alvesta, DSV är stora och de kan växa här, det finns utbyggnadsmöjligheter, säger fackordföranden­ i Handelsklubben på Hall Miba, Jan-Erik Svensson, som påpekar att omorganisationen inte är förhandlad än.DSV:s terminalchef i Växjö Sven-Göran Rohlin bekräftar uppgörelsen om personalövertagandet. När det gäller flytten av DSV:s personal säger han:– Vi är inte helt klara än. All information har inte gått ut till personalen. Ser DSV en utvecklings­potential i Alvesta? – Ja, vi ser lokaler och det finns mark runt omkring, det finns utvecklingsmöjligheter. Det ser vi inte här. Och vi har ytterligare en samarbetspartner, Biltema, som vi ska arbeta med i Alvesta, säger Sven-Göran Rohlin.Hall Miba är grossist till servicehandeln och levererar biltillbehör och säsongsvaror till bensinstationer, dagligvaru- och fackhandlare runt om i Norden. Företaget har drygt 30 anställda i dagsläget och beräknas i år omsätta drygt 250 miljoner kronor.<
2010-08-17 08:09

Barometern
[Liknande]

Ölands tog hem Solligan

Ölands norra udde är vinnare av Solligan 2010. Med 485 soltimmar vann Öland över Stockholm som kom på andra plats med 441 soltimmar. Överraskande nog hamnade Lund på en tredje plats med 418 soltimmar.Soltimmarna har mätts mellan den 25 juni till den 12 augusti. Solskenstid definieras som den tid som direktstrålningen överstigit 120 watt per kvadratmeter.Lite förvånande hamnade också Växjö högt upp i ligan med sina 400 soltimmar. Normalt sett brukar Växjö hamna mycket längre ned på listan. Men i år fick staden dela en femteplats med Visby.Tittar man på sista veckan i årets solliga, det vill säga den 6 till den 12 augusti, vann Östersund med 39 soltimmar. Ölands norra udde fick dela en andra plats tillsammans med Kiruna.Solligan har presenterats varje sommar sedan 1990 och Öland har alltid legat och slagits om topplaceringen.<
2010-08-17 07:54

Barometern
[Liknande]

Sandahl lovar prästviga kvinnor

Dag Sandahl byter fot för att kunna ställa upp i biskopsvalet. I ett skriftligt besked till Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar lovar Dag Sandal viga såväl kvinnor som män till präster. När biskopsvalet i växjö stift nu närmar sig avgörandet har de fem kandidaterna, Per Eckerdal,Göteborg, Jan-Olof Johansson, Växjö, Kjell O Lejon, Linköping, Dag Sandahl, Borgholm och Lisa Tegby, Umeå, kandidatur provats av Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar. Samtliga fem har nu av ansvarsnämnden förklarats som behöriga att vigas till biskop. Men för att bli behörig krävdes bland annat att biskopskandidaterna skriftligen försäkrade att de både kan och vill samarbeta med och prästviga såväl kvinnor som män. I sitt protokoll skriver ansvarsnämnden: "Samtliga dessa kandidater har skriftligen angivit den i kyrkoordningen föreskrivna försäkran att de är beredda att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön. I anslutning därtill har de även tillkännagivit att de som biskop i Svenska kyrkan avser att utan någon reservation dels personligen viga både män och kvinnor till präster och diakoner, dels inte viga någon till präst eller diakon som inte förklarat sig beredd att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön." Har Dag Sandahl ändrat uppfattning? – Jag har undertecknat den idiotförklaring som jag anmodades att underteckna. Men jag har inte ändrat uppfattning i sakfrågan. Jag anser mig inte vara en kvinnoprästmotståndare. Min kritik har under alla år handlat om det felaktiga med att det var ett politiskt beslut som avgjorde hur kyrkan ska styras, det är inte teologiskt acceptabelt, säger Dag Sandahl. Om Dag Sandahl blir vald till biskop, då har du inga problem med att prästviga kvinnor? – Jag kommer, om jag blir ny biskop att prästviga alla, oavsett kön, som jag uppfattar har den rätta kallelsen. Jag har aldrig haft problem med att arbeta tillsammans med kvinnor. Men, som jag sa tidigare, det är för mig helt felaktigt att ett politiskt beslut står över teologin, den åsikten står jag fast vid. <
2010-08-17 07:37

Smålandsposten
[Liknande]

Toftabarn trivs på nya Skogsleken

De små i Växjö blir fler. Skogslekens förskola i Sandsbro öppnar snart en sjätte avdelning och i höst är det byggstart för ännu en förskola på Östra Lugnet. När Skogslekens förskola på Polenvägen i Sandsbro öppnade för två veckor sedan var det en stillsam start. Många var fortfarande på semester, men i dag är det nästan fullt i gungor och klätterställningar. Inskolningen är i full gång på förskolan som innan den öppnade stod i debattens centrum bland både föräldrar och personal. Växjö kommuns beslut om ändrade driftsformer, när barnen från Tofta förskola skulle flytta till den nybyggda, ledde till överklagande och juridisk prövning.Men diskussionen har lagt sig. De allra flesta barn och många anställda följde med till den nya förskolan, och när förvaltningsrätten konstaterat att beslutet om entreprenad i stället för kommunal drift var ok var ärendet avslutat även för de föräldrar som överklagat.Barnskötaren Anneli Einarson är en av dem som följde med över från Tofta förskola. Hon har ingenting emot vare sig entreprenadformen eller förskolechefen Bernt Nilsson, som har lång erfarenhet från den kommunala verksamheten. Lokalerna är fräscha och väl anpassade för verksamheten, läget och lekmiljön får också många plus.- Att vi dessutom har kök med egen kock känns nästan lyxigt. Det här blir bra, men vi är fortfarande besvikna över hur vi blev behandlade av kommunen, säger Anneli Einarson.Henrik Axelsson, en av flera pappor som skolar in sina små den här dagen, är också nöjd. Att ha fyraåriga Nellie och Tuva, 16 månader, på Skogslekens förskola känns bra tycker han.- Det är jättefint, säger Henrik Axelsson.Uppfattningen delas av Mathias Håkansson, som är första dagen på Skogsleken tillsammans med fyraåriga dottern Hanna.- Men hon har varit på Tofta tidigare och känner de flesta. Här är nytt och fräscht, det blir säkert bra.Skogslekens förskola är byggd för sju avdelningar och 130 barn. Fem är redan i gång och barnantalet i dag runt 100. En sjätte avdelning, för ettåringar, startar i september och även den sjunde lär behövas.- Vi har en kö på ett 20-tal ettåringar som ska börja efter årsskiftet, säger förskolechefen Bernt Nilsson, och vet att även nästa höst dyker det upp nya småttingar. - Ett barn som föddes 20 maj i år har redan anmälts för start i september 2011. <
2010-08-17 07:37

Smålandsposten
[Liknande]

Enskild verksamhet växer

Antalet förskolor i enskild regi har ökat. Av 5000 barn i Växjös barnomsorg har 850 plats inom den enskilda verksamheten. De enskilda förskolorna har varit en bra hjälp att skapa tillräckligt med platser för barnomsorgens växande behov. Det konstateras i skol- och barnomsorgsförvaltningens lokalförsörjningsplan. Och fler platser behövs. Antalet 1-6-åringar väntas öka ett tag till, vilket kan klaras med fullt utnyttjande av Skogslekens förskola i Sandsbro och Kometen, som i höst ska börja byggas på Östra Lugnet. Den ska ge 150 nya platser från hösten 2011 och kommer att drivas i kommunal regi.Vissa utökningar av den enskilda verksamheten väntas också, i form av fler platser på befintliga förskolor och eventuella nyetableringar.Fler födda barn är den främsta orsaken till platsbehovet. Att allmän förskola även för treåringar införts från 1 juli väntas däremot inte kräva så många nya platser. De flesta treåringar är redan inne i barnomsorgen. Inte heller vårdnadsbidraget tros påverka efterfrågan på platser. Det utnyttjas av knappt 100 vårdnadshavare i Växjö, en siffra som enligt barnomsorgsförvaltningen ligger ganska konstant. <
2010-08-17 07:37

BLT.se
[Liknande]

KBA Transport får behålla trafiktillståndet

Den 1 juli återkallade Transportstyrelsen trafiktillståndet för KBA Transport, som kör särskolebarn åt Zontaxi. Men företaget överklagade och förvaltningsrätten i Växjö gav dem mer tid att ordna upp ekonomin och betala sina skulder. Under tiden får de köra som vanligt. I början av juli hade KBA Transport 467 066 kronor i skuld hos Kronofogden. Det var en av anledningarna till att Transportstyrelsen beslutade att återkalla företagets trafiktillstånd. De fick tre månader på sig att avveckla verksamheten, men överklagade i stället beslutet till förvaltningsrätten i Växjö. Där valde man att gå på företagets linje och upphävde Transportstyrelsens beslut tills vidare.Förvaltningsrätten tycker att det är lämpligt att invänta bolagets årsbokslut den 31 augusti och ger alltså KBA Transport lite mer tid på sig att ordna upp ekonomin.– Vi betalade våra sista skulder till Kronofogden i måndags. Det kommer inte att vara några problem för oss att behålla trafiktillståndet nu, säger Andreas Andersson, ägare till KBA Transport och Zontaxi.
2010-08-17 07:09

Smålandsposten
[Liknande]

?Man tar inte hänsyn till människan?

Från och med december i år hamnar det avgörande ansvaret för flyktingmottagning på Arbetsförmedlingen i?stället för på kommunerna. Leif Ivarsson och hans kollegor på introduktionsenheten i Växjö är oroliga över att flyktingarna då kommer i kläm. Målet med den nya organiseringen är effektivitet och likabehandling i alla kommuner, enligt Hans-Göran Johansson, sakområdesspecialist på Arbetsförmedlingen.-?Regeringen är nog inte helt nöjd med hur det har sett ut hittills. De önskar nog att fler kommer ut på arbetsmarknaden betydligt snabbare än i?dag.Att Arbetsförmedlingen ska hålla i etableringsplanerna för flyktingar ska skapa rättvisa mellan alla nyanlända, oavsett var i riket de bor.-Alla Arbetsförmedlingar i landet har ju exempelvis samma huvudman och regelverk. Utbudet i de olika kommunerna blir mycket jämnare, säger Hans-Göran Johansson.Leif Ivarsson jobbar i?dag som handläggare på kommunens introduktionsenhet. Han uttrycker oro för att det finns brister i regeringens plan.– Det verkar inte som om man tar hänsyn till människors sociala situation. Många bär på svåra minnen som gör dem bräckliga de och vänner som är kvar i hemlandet, säger han.Kommunen har haft en handläggare till varje person som har hjälpt till med allt ifrån ekonomisk ersättning till samtalsstöd och arbetssökande. I framtiden blir deras roll mycket mindre, men de kommer fortfarande att ha hand om vissa delar, som undervisning i svenska för invandrare. Den ekonomiska biten blir Försäkringskassans ansvar. Arbetsförmedlingen kommer att få det största ansvaret.De har redan nu börjat ta emot en del av de flyktingar som kommer till kommunen. Från och med den första december ska alla nyanlända få ett etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen. De personer som redan har påbörjat sin introduktion hos kommunen kommer att få stanna där tills introduktionsperioden på två år är över.I den nya planen kommer den nyanlände att ha en kontaktperson på Arbetsförmedlingen som upprättar en etableringsplan med olika aktiviteter. Personen får dessutom en meritportfölj där man kartlägger vilka kunskaper och utbildningar de har med sig från sitt tidigare hemland.- Vi tittar helt enkelt på hur man ska gå till väga för att personen så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande, säger Hans-Göran Johansson.Alla nyanlända får en etableringslots med uppgift att bland annat sköta kontakter mellan individen och samhället. Hur det systemet kommer att vara utformat i detalj är ännu inte helt klart, men enligt Hans-Göran Johansson kan det röra sig om att en lots kan vara ett privat företag.Lotsen avlönas av Arbetsförmedlingen och får ersättning beroende på hur det går för personen i?fråga. I regeringens antagna proposition anges att lotsen kommer "att ha ett ekonomiskt intresse av att den nyanlände så snabbt som möjligt kan försörja sig själv". Leif Ivarsson är bekymrad över att det kan bidra till att personer hetsas ut på arbetsmarknaden fast de egentligen inte är redo.– Om problem inte bearbetas så kommer det ifatt personen. Då är det lätt att de går in i väggen. Enligt Hans-Göran Johansson är Arbetsförmedlingen inte redo att ta på sig ansvar för den kurativa biten. Men han säger att de har stor erfarenhet av människor som mår psykiskt dåligt, och att de är lyhörda inför sådana signaler. De förutsätter ett samarbete mellan kommunen, landstinget, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att gemensamt jobba för individernas välmående.– Vi klarar inte det här själva.Leif Ivarsson säger att det finns en risk för att handläggare på Arbetsförmedlingen inte kommer att lära känna personerna tillräckligt väl för att kunna larma om psykiska problem. Han tycker att det är bättre som systemet är i?dag, när en person sköter nästan allt som berör flyktingen och inte skickar den vidare till någon instans inom landstinget om personen visar tecken på att må dåligt.–?Det tar lång tid att bygga upp förtroende hos traumatiserade människor och få dem att öppna sig. <
2010-08-17 07:03

SR.se - Kronoberg
[Liknande]

Dyrare att parkera med SMS

Det har blivit dyrare att parkera i Växjö centrum. Numera kostar det 18 kronor i timmen att parkera i zon 1. Men ännu dyrare är det om du väljer att betala genom att skicka ett sms, då kostar det idag 22,50 kronor för en timme.
2010-08-17 06:15

Smålandsposten
[Liknande]

Flera pallplatser till arrangören

Sydsvenska distriktsmästerskapet för Skåne, Småland och Blekinge i bangolf har avgjorts på Spetsamossen i Växjö. Växjö Bangolfklubb har haft fina framgångar. Här spelades det i olika åldersklasser. I damer veteran (+59 år) vann Margareta Andersson, Växjö BGK, på 147 slag över tre varv, tätt följd av klubbkamraten Britt Johansson. I oldboys (+46 år) blev Per-Olof Skoog, Växjö BGK, trea på samma resultat som tvåan Mats Carlsson, BGK Värend, båda på fina 125 slag över tre varv.I oldgirls (+46 år) blev Irene Bergström, Växjö BGK, tvåa på 132 slag. Största klassen herrar Senior (-45 år) vanns av den omöjlige Björn Berntsson, Växjö BGK, på mycket fina 104 slag över tre varv, snittet 34,7 slag/varv. Tvåa blev Christian Bergfelt, Alvesta, slagen med fem slag.Damklassen vanns av Frida Elmdahl, Växjö BGK, på 107 slag, ett snitt på 35,7 slag/varv. Frida var 14 slag före tvåan Tuula Mörck Myresjö.Så över till ungdomsklasserna. Pojkar C vanns av Carl Bexell, Växjö BGK, på 150 slag över tre varv. I Pojkar B segrade Rasmus Nilsson, Växjö BGK, på 159 slag och trea blev Gustav Karlsson Växjö BGK.I Pojkar A kom Lukas Andersson, Växjö BGK, på tredje plats med 143 slag.<
2010-08-17 05:25

.